OM RTK OPPMÅLING AS 

RTK Oppmåling AS er et privat oppmålingsfirma som ble etablert i 2018,  og holder til på Støren. Bedriften besto de første årene av kun en person, men pga. av oppdragsmengde og markedet bestemte man seg for å øke mannskapet i bedriften og utvide fagfeltet. I dag har bedriften  3 ansatte med lang og bred erfaring innen bransjen.

De siste årene har RTK hatt mange forskjellige oppdrag, blant annet ansvaret for innmåling/ utsetting i vegprosjektet RV 70 Tingvoll parsell 1 og 2, mange droneoppdrag for både entreprenører og privatpersoner, utsetting av akser for bygg og kaiprosjekt, innmåling og dokumentering av Sosi-leveranse og mye mer.  Vi har som mål å dekke Midt-Norge, med hovedvekt på Trøndelag. 

RTK Oppmåling AS utfører mange ulike oppdrag for både profesjonelle og private kunder.  Vi prosjekterer og utfører oppmåling på hytter, garasjer, tilbygg, eneboliger, veier, forretningsbygg, etc.

RTK Oppmåling AS

E-post: Post@RTK-oppmaaling.no
Telefon: 948 55 359