RTK Oppmåling
Nøyaktighet til siste stikk

 

Våre tjenester innen landmåling i Trøndelag og Møre og Romsdal

Vi tilbyr private og entreprenører landmålingstjenester i Trøndelag. Vi arbeider tett med andre aktører som arkitekter og ingeniører og er svært fleksible og tilpasser oss tidsplanen.

Fleksibiliet, nøyaktighet, effektivitet

 
AS-BUILT / FDV / FKB / NVDB-dokumentasjon

Vi kan leverer AS-BUILT/FDV-dokumentasjon til alle typer prosjekter, særlig bygg- og anleggsbransjen.

 
Bygg- og anleggsstikking

Vi har god erfaring og utfører alle typer oppdrag innen bygg- og anleggsbransjen.

 
Plassering av hus, hytte og garasje

Vi utfører landmåling i forbindelse med plassering av hus, hytte og garasje ved nybygg. RTK oppmåling AS kan plassere nybygg i 3D-illustrasjon på tomter i forhold til norsk standard og lov. Modelleringen danner ofte grunnlaget for prosjektering av plasseringen.

Drone

RKT- Oppmåling har godkjent operasjonsmanual og forsikringsdekning for flyging med droner for både små og store prosjekter.
Dronene vi benytter er phantom4 pro og har mange bruksområder:

  • Generering av terrengmodeller ved fotogrammetri (kan også suppleresmed laserskanning eller tradisjonell innmåling)
  • Høyoppløste ortofoto og skråfoto
  • Periodevis oppfølging av f.eks vei- og anleggsprosjekt
  • Sauesanking eller planlegging av beite

Rådata blir bearbeidet i programvaren Pix4D hvor ortofoto, høydemodeller og punktskyer genereres. Videre behandling kan gjøres i alle programpakker som støtter standardiserte punktskyformater, som f.eks. 3DReshaper, Gemini Terreng etc.

Telefon ikon

Står et nytt prosjekt for dør? Kontakt oss for et tilbud på landmåling.

RKT Oppmåling AS

Adresse:
Kvasshyllan 11
7290 Støren
E-post: post@RTK-oppmaaling.no
Telefon: 948 55 359