RTK Oppmåling
Nøyaktighet til siste stikk

 

Våre tjenester

Vi tilbyr landmålingstjenester i hele midt Norge og våre ansatte har lang erfaring innen bransjen. Tar på oss det meste innen bygg og anlegg, hus og tomtestikking, masseberegning og annen dokumentasjon. vi er svært fleksible og tilpasser oss behovet til kunden. 

Løsningsorientert - Fleksibel - nøyaktig -  effektiv

 

Bygg- og anleggsstikking

Vi har god erfaring og utfører alle typer oppdrag innen bygg- og anleggsbransjen.

Våre medarbeidere har lang erfaring med alt i fra små adkomstveger, bygg og motorveger til jernbaneutbygging og kaiprosjekter Vi leier gjerne ut en av våre landmålere til langvarig oppdrag andre steder i landet også.


AS-BUILT målinger ogSosi leveranse 

Vi kan leverer AS-BUILT dokumentasjon til alle typer prosjekter, særlig bygg- og anleggsbransjen.

RTK Oppmåling kan bistå eller sørge for å ferdigstille leveransen og sy sammen innmålte data/ geometri med egenskaper. Vi leverer ferdige datasett som kodes i henhold til gjeldene standarder og leveres som SOSI.

Våre ansatte har lang erfaring både med innmåling og innlevering av Sosi-leveranse til både vegvesen og kommuner. 

 

Masseberegning

Vi masseberegner veianlegg, pukkverk, massedeponi, byggegroper og alt  annet som kan måles og beregnes. Ved hjelp av digitale kartdata, oppmåling i felt eller dronedata (punktsky), kan vi både for-beregne før prosjektstart, beregne underveis og til sluttoppgjøret. 

Flere av våre ansatte har lang erfaring innen masseberegning av store og små veianlegg og skal løse det meste her innen rimelig tid.


PLASSERING AV HUS, HYTTE OG ANDRE BYGG


RTK Oppmåling bistår med koordinatfesting, utstikking og innmåling av tiltak etter plan- og bygningsloven. Vi tar ansvarsrett ansvarsrett for koordinatfesting i marka, og leverer innmålingene som en Sosi-fil til kommunene. vi bistår også med innmålinger av høydedata/terrengprofilering, samt terrengprofiler.

Vi leverer følgende:

  1. - Ansvarsrett for koordinatfesting og plassering
  2. - Stikningsplan
  3. - Samsvarserklæring
  4. - Utstikking/innmåling
  5. - Sosi-fil til kommunen

 

Drone


RKT- Oppmåling er en godkjent droneoperatør RO1 og kan  fly med droner for både små og store prosjekter. Dronene vi benytter er phantom droner og bruksområdene er mange:

  • Generering av terrengmodeller ved fotogrammetri (brukes til prosjektering, masseberegning mm.)
  • Høyoppløste ortofoto og skråfoto 
  • Periodevis oppfølging av f.eks vei- og anleggsprosjekt
  • Sauesanking eller planlegging av beite.
  • Bilde/film av hus eller område Rådata blir bearbeidet i programvaren Pix4D hvor ortofoto, terrengmodeller og punktskyer genereres.

  Ta kontakt for et tilbud


Maskinstyring - Maskinstyringsdata -Prosjektering av modellertil maskinstyring

Vi utarbeider 3D-modeller og stikningsdata til bruk i maskinene med maskin styring, vi kan veilede maskinførere i bruken av systemet og behandler innmålinger som blir utført med maskiner. RTK Oppmåling AS  har dyktige folk med erfaring fra store og små veianlegg, som kan levere maskinstyringsfiler til de fleste produsenter.

En av våre ansatte er i tillegg maskinfører og har mange års erfaring med bruk av de fleste systemer. 

 
 
 
Telefon ikon

Står et nytt prosjekt for dør? Kontakt oss for et tilbud på oppmålingstjeneste.

RKT Oppmåling AS


E-post: post@RTK-oppmaaling.no
Telefon: 948 55 359